ذوب شدهء ولایت!!
روزی اسطورهء یه تیمی میخواست زیر نظر مستقیم سید علی بشه مجری قانون اساسی رژیم. این ۳ تا از وظایفش به تعریف قانون اساسی میشد:
۱- پاسداری از مذهب رسمی کشور «در برابر تشکیک و تحریف و تحقیر و تعطیل قوانین دینی .»

۲- پاسداری از نظام جمهوری اسلامی با همان تفسیر که در اصل دوم قانون اساسی آمده است .

۳- پاسداری از قانون اساسی به عنوان میثاق مورد توافق همه شهروندان کشور .
لطفا این ویدیو رو هم ببینید:صدای آمریکا از حجازی در مورد فشار رژیم به تماشاگران میپرسه با ترس میگه اینا به من ربط نداره من آدم سیاسی نیستم.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۵ )