علی‌ کریمی‌ از ارتش ایران خواست که به مردم بپیوندند و نگذارند خون بیگناه ریخته شود
علی‌ کریمی‌ از ارتش ایران خواست که به مردم بپیوندند و نگذارند خون بیگناه ریخته شود
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۰ )