صفحه شخصی: Majid1


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۶ شهریور ۱۳۹۰ (حدود ۱۳ سال پیش)
لینک‌ها: ۳ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۳۲ (ببینید)
ویدیوها: ۷۰ (ببینید)
نظرات: ۸۶ (میانگین موافقان: ۲۷ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۰۷۸۶ ۱۳۱ ۹۰۳