صفحه شخصی: Perspolisiamm


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ (حدود ۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۲ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۲۴ (میانگین موافقان: ۲۵ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۱۱ ۱ ۲۶