صفحه شخصی: arezo19


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۱ شهریور ۱۳۹۷ (حدود ۳ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۶ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۷۷ (میانگین موافقان: ۱۹ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۵۵۵ ۳ ۳۵