لیگ قهرمانان آسیا (گروه D)


جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱الهلال(عربستان)۶۵۱۰۱۶۲۱۴۱۶
۲نوبهار(ازبکستان)۶۴۱۱۱۱۶۵۱۳
۳نساجی۶۲۰۴۷۱۰۳-۶
۴مومبای‌سیتی(هند)۶۰۰۶۱۱۷۱۶-۰


جدول نتایج

مومبای‌سیتی(هند) ۰ ۲ نساجی
الهلال(عربستان) ۱ ۱ نوبهار(ازبکستان)
نوبهار(ازبکستان) ۳ ۰ مومبای‌سیتی(هند)
نساجی ۰ ۳ الهلال(عربستان)
نوبهار(ازبکستان) ۲ ۱ نساجی
الهلال(عربستان) ۶ ۰ مومبای‌سیتی(هند)
نساجی ۱ ۳ نوبهار(ازبکستان)
مومبای‌سیتی(هند) ۰ ۲ الهلال(عربستان)
نساجی ۲ ۰ مومبای‌سیتی(هند)
نوبهار(ازبکستان) ۰ ۲ الهلال(عربستان)
الهلال(عربستان) ۲ ۱ نساجی
مومبای‌سیتی(هند) ۱ ۲ نوبهار(ازبکستان)