لیگ قهرمانان آسیا (گروه B)


جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱نسف‌قارشی۶۳۲۱۱۰۶۴۱۱
۲السد(قطر)۶۲۲۲۱۱۷۴۸
۳شارجه(امارات)۶۲۲۲۴۵۱-۸
۴الفیصلی(اردن)۶۲۰۴۵۱۲۷-۶


جدول نتایج

الفیصلی(اردن) ۰ ۱ نسف‌قارشی
السد(قطر) ۰ ۰ شارجه(امارات)
نسف‌قارشی ۳ ۱ السد(قطر)
شارجه(امارات) ۱ ۰ الفیصلی(اردن)
شارجه(امارات) ۱ ۰ نسف‌قارشی
السد(قطر) ۶ ۰ الفیصلی(اردن)
نسف‌قارشی ۱ ۱ شارجه(امارات)
الفیصلی(اردن) ۲ ۰ السد(قطر)
نسف‌قارشی ۳ ۱ الفیصلی(اردن)
شارجه(امارات) ۰ ۲ السد(قطر)
السد(قطر) ۲ ۲ نسف‌قارشی
الفیصلی(اردن) ۲ ۱ شارجه(امارات)