لیگ قهرمانان آسیا (گروه E)


جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱النصر(عربستان)۶۴۲۰۱۳۷۶۱۴
۲پرسپولیس۶۲۲۲۵۵۰۸
۳الدحیل(قطر)۶۲۱۳۹۹۰۷
۴استقلال(تاجیکستان)۶۰۳۳۳۹۶-۳


جدول نتایج

استقلال(تاجیکستان) ۰ ۰ الدحیل(قطر)
پرسپولیس ۰ ۲ النصر(عربستان)
النصر(عربستان) ۳ ۱ استقلال(تاجیکستان)
الدحیل(قطر) ۰ ۱ پرسپولیس
پرسپولیس ۲ ۰ استقلال(تاجیکستان)
النصر(عربستان) ۴ ۳ الدحیل(قطر)
استقلال(تاجیکستان) ۱ ۱ پرسپولیس
الدحیل(قطر) ۲ ۳ النصر(عربستان)
الدحیل(قطر) ۲ ۰ استقلال(تاجیکستان)
النصر(عربستان) ۰ ۰ پرسپولیس
پرسپولیس ۱ ۲ الدحیل(قطر)
استقلال(تاجیکستان) ۱ ۱ النصر(عربستان)