۲۳ شهریور ۱۴۰۰ (14 September 2021)
تا الان ۱۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ (23 April 2021)
تا الان ۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۲ مهر ۱۳۹۹ (3 October 2020)
تا الان ۹۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۸ شهریور ۱۳۹۹ (18 September 2020)
تا الان ۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۸ خرداد ۱۳۹۸ (29 May 2019)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۰ اسفند ۱۳۹۷ (11 March 2019)
تا الان ۳۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ (4 May 2016)
تا الان ۲۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ (20 April 2016)
تا الان ۲۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۹ فروردین ۱۳۹۴ (8 April 2015)
تا الان ۱۱۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۶ اسفند ۱۳۹۳ (17 March 2015)
تا الان ۱۱۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟