مرحله مقدماتی جام‌جهانی


جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱ایران۴۳۱۰۱۲۲۱۰۱۰
۲ازبکستان۴۳۱۰۱۰۳۷۱۰
۳ترکمنستان۴۰۱۳۳۱۱۸-۱
۴هنگ‌کنگ۴۰۱۳۲۱۱۹-۱


بازی‌های آینده

    تاریخ شروع بازی (به وقت ایران)
ازبکستان ترکمنستان پنجشنبه، ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ (6 June 2024) ۱۸:۰۰
هنگ‌کنگ ایران پنجشنبه، ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ (6 June 2024) ۱۸:۰۰
ایران ازبکستان سه‌شنبه، ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ (11 June 2024) ۱۸:۰۰
ترکمنستان هنگ‌کنگ سه‌شنبه، ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ (11 June 2024) ۱۸:۰۰


جدول نتایج

ترکمنستان ۱ ۳ ازبکستان
ایران ۴ ۰ هنگ‌کنگ
هنگ‌کنگ ۲ ۲ ترکمنستان
ازبکستان ۲ ۲ ایران
هنگ‌کنگ ۰ ۲ ازبکستان
ایران ۵ ۰ ترکمنستان
ازبکستان ۳ ۰ هنگ‌کنگ
ترکمنستان ۰ ۱ ایران