مرحله مقدماتی جام‌جهانی


جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱ایران۶۴۲۰۱۶۴۱۲۱۴
۲ازبکستان۶۴۲۰۱۳۴۹۱۴
۳ترکمنستان۶۰۲۴۴۱۴۱۰-۲
۴هنگ‌کنگ۶۰۲۴۴۱۵۱۱-۲


جدول نتایج

ترکمنستان ۱ ۳ ازبکستان
ایران ۴ ۰ هنگ‌کنگ
هنگ‌کنگ ۲ ۲ ترکمنستان
ازبکستان ۲ ۲ ایران
هنگ‌کنگ ۰ ۲ ازبکستان
ایران ۵ ۰ ترکمنستان
ازبکستان ۳ ۰ هنگ‌کنگ
ترکمنستان ۰ ۱ ایران
هنگ‌کنگ ۲ ۴ ایران
ازبکستان ۳ ۱ ترکمنستان
ترکمنستان ۰ ۰ هنگ‌کنگ
ایران ۰ ۰ ازبکستان