لیگ قهرمانان آسیا (گروه C)


جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱الاتحاد(عربستان)۶۵۰۱۱۱۴۷۱۵
۲سپاهان۶۳۱۲۱۶۸۸۱۰
۳نیروی‌هوایی(عراق)۶۳۱۲۹۷۲۱۰
۴آلمالیق(ازبکستان)۶۰۰۶۵۲۲۱۷-۰


جدول نتایج

الاتحاد(عربستان) ۳ ۰ آلمالیق(ازبکستان)
نیروی‌هوایی(عراق) ۲ ۲ سپاهان
آلمالیق(ازبکستان) ۱ ۲ نیروی‌هوایی(عراق)
سپاهان ۰ ۳ الاتحاد(عربستان)
آلمالیق(ازبکستان) ۱ ۳ سپاهان
الاتحاد(عربستان) ۱ ۰ نیروی‌هوایی(عراق)
نیروی‌هوایی(عراق) ۲ ۰ الاتحاد(عربستان)
سپاهان ۹ ۰ آلمالیق(ازبکستان)
آلمالیق(ازبکستان) ۱ ۲ الاتحاد(عربستان)
سپاهان ۱ ۰ نیروی‌هوایی(عراق)
نیروی‌هوایی(عراق) ۳ ۲ آلمالیق(ازبکستان)
الاتحاد(عربستان) ۲ ۱ سپاهان