اگه میومد ایران باید میرفت دفاع و زیر توپ میزد

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (Aparat.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
پا به توپ و حرکت عالی ارزانی ... دمش گرم که رفت واسه استرالیا بازی کرد میومد ایران باید میرفت در اتوبوس و زیر توپ میزد مثل جهانبخش و قدوس
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴۵ )