صفحه شخصی: noother666


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۲۱ فروردین ۱۳۹۴ (حدود ۹ سال پیش)
لینک‌ها: ۲ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۱ (ببینید)
ویدیوها: ۱ (ببینید)
نظرات: ۳۶۴۴ (میانگین موافقان: ۲۴ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۸۰

رأی دریافتی:

۴۵۷ ۹ ۲۶۶