صفحه شخصی: 1perspolisi


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۱ مرداد ۱۳۹۱ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۲ (ببینید)
عکس‌ها: ۵ (ببینید)
ویدیوها: ۱ (ببینید)
نظرات: ۸۰۰ (میانگین موافقان: ۱۱ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۷۶۰

رأی دریافتی:

۱۸۲ ۴ ۴۷


پرطرفدارترین نظر ارسالی در سه‌ماهه اخیر:

حدود ۳ ماه پیش 1perspolisi در مورد «این خبر» گفت: ۴۳ موافق
همیشه هم‌مینالن که پول نداریم بازیکن بخریم، زمین چمن نداریم، چلو مرغ نمیدن بخوریم