نمیدونم کمک داور خسته بود یا اضافه وزن داشت. آخه لعنتی یکی‌دو‌متر از آخرین دفاع عقبتری
اینو از کره ماه هم میشه دید که افساید نیست
با حمایت ایرانیای استرالیا و مهمونایی که از جاهای دیگه میان ورزشگاه رو واسه رقبای ایران جهنّم می‌کنیم و جشن چهارمین قهرمانی رو تو سیدنی میگیریم. به امید قهرمانی تیم ملیمون بزن لایک قشنگرو