صفحه شخصی: saffaseraj


تیم محبوب در لیگ برتر: سپاهان

مشارکت:

شروع: ۱۵ بهمن ۱۳۹۰ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۶ (ببینید)
ویدیوها: ۱ (ببینید)
نظرات: ۶۵۶ (میانگین موافقان: ۱۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۷۷ ۶ ۴۲