صفحه شخصی: avesta2500


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۴ خرداد ۱۳۹۲ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۱ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۲۳۰ (میانگین موافقان: ۱۴ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۴۶۲

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۱۸