صفحه شخصی: avesta2500


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۴ خرداد ۱۳۹۲ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۹۳ (میانگین موافقان: ۱۵ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۴۶۲

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰