صفحه شخصی: Aussieman


تیم محبوب در لیگ برتر: نساجی

مشارکت:

شروع: ۱۵ آذر ۱۳۹۲ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۳ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۰ (ببینید)
ویدیوها: ۷ (ببینید)
نظرات: ۹۶۰ (میانگین موافقان: ۱۱ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۲۴۰ ۱۹ ۹۰