لینک‌های ارسالی توسط کاربران فوتبالی‌ترین فرستاده می‌شوند و محتوای آنها الزاماً بیانگر دیدگاه مدیریت فوتبالی‌ترین نمی‌باشد. چنانچه لینکی را در تضاد با قوانین سایت می‌دانید، لطفاً به ما اطلاع دهید.
هر چند که این سایت تمایلی به هر اخباری از دکتر نجف نژاد نداره. شاید دانستن دیگر خدمات یکی از مدیران اجباری باشگاه تاج خالی از لطف نباشه
می دونم سایت ورزشی جای چنین کاری نیست. اما اینقدر سانحه مرگ خانم رشیدی و داغدار بودن فرزند و همسرش دلخراش هست، که شاید دوستانی بخواهند کمک کنند. امیدوارم برنامه های مترجم بتواند در صورت نیاز مفید واقع شود. پاینده ایران
لینک مزبور بخشی از گفتگو با نماینده فوتبال جامعه ایرانیان مقیم استرالیا هست. همه ما در اینجا منتظر بازیهای درخشان تیم ملی هست. امید است با تمدید قرارداد آقای کی روش، شاهد حضور هر چه بیشتر جامعه ایران و پرتغال برای جمایت از تیم ملی باشیم خیلی ها همچون من منتظر حضور آقای کی روش هستیم، تا بلیط بازیها را بعد رسمی شدن قراردادشان تهیه کنیم