تیم حکومتی

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
ممکنه پرسپولیسی ها از صحبت این آدم خوششون بیاد و اون رو درست و حقیقت بدونن ولی منصفانه ببینید چه کسانی سنگ این تیم رو به سینه میزنن. ببینید جایی که باید نگاهی بی طرف داشته باشه چطور می خواد تاج رو بکوبه. اونوقت میشه تصور کرد وقتی امثال و هم قطاران این آدم ها در قدرت هستند، تیم تاج جون بگیره؟!
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳۰ )