صفحه شخصی: Pasargad22


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۲ مرداد ۱۳۹۲ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۹ (ببینید)
ویدیوها: ۴ (ببینید)
نظرات: ۱۵۹ (میانگین موافقان: ۱۳ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۴۲۵ ۱۳ ۱۷۱