صفحه شخصی: Sshahin


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۴ بهمن ۱۳۹۹ (حدود ۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۵۰ (میانگین موافقان: ۱۵ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰