چاپلوسی یا فرمانبری؟
وقتی اسم تیم از تاج به استقلال تغییر کرد و همه هواداران و بازیکنان این تیم آن را پذیرفتند این سوال پیش می آید که آیا این چاپلوسی و خوش خدمتی به رژیم نبود؟ آیا این خواندن میلیونی سلام فرمانده نبود؟
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۸ )