صفحه شخصی: hosiya


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲۰ دی ۱۳۹۰ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۶ (ببینید)
عکس‌ها: ۱ (ببینید)
ویدیوها: ۵ (ببینید)
نظرات: ۱۴۰ (میانگین موافقان: ۱۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۸۰۰

رأی دریافتی:

۸۶ ۳ ۵۶