صفحه شخصی: hosiya


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲۰ دی ۱۳۹۰ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۷ (ببینید)
عکس‌ها: ۱ (ببینید)
ویدیوها: ۵ (ببینید)
نظرات: ۱۵۸ (میانگین موافقان: ۹ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۸۰۰

رأی دریافتی:

۸۶ ۳ ۵۶