هر کی از تیم ملّا ناراحته، از استادیوم بره
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۲ )