مردم این تیم حكومتى رو نمى خواهن
بازیكنان تیم ملى هر چه زودتر تیم ملى رو تر ك كنند یا با مردم یا حكومت
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۹ )