صفحه شخصی: AstroRene


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲ تیر ۱۳۹۱ (حدود ۱۰ سال پیش)
کرونامه: ۱ (ببینید)
لینک‌ها: ۴ (ببینید)
عکس‌ها: ۲۴ (ببینید)
ویدیوها: ۱ (ببینید)
نظرات: ۲۶۴۱ (میانگین موافقان: ۱۴ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۵۷۹ ۱۵ ۱۸۳


پرطرفدارترین نظرات ارسالی در سه‌ماهه اخیر:

حدود ۲ ماه پیش AstroRene در مورد «این خبر» گفت: ۱۶۶ موافق
آزاد مرد ایران .. پهلوان واقعی! زن، زندگی ،آزادی.
حدود ۱ ماه پیش AstroRene در مورد «این خبر» گفت: ۱۲۸ موافق
غزل خداحافظی رو با رهبر بخوان. پاینده ایران 🔥
حدود ۲ ماه پیش AstroRene در مورد «این ویدیو» گفت: ۱۰۶ موافق
ما همه مهسا هستیم.
حدود ۲ ماه پیش AstroRene در مورد «این ویدیو» گفت: ۱۰۰ موافق
زن، زندگی،آزادی. جانم فدای ایران.
حدود ۱ ماه پیش AstroRene در مورد «این ویدیو» گفت: ۱۰۰ موافق
ایران رو پس میگیریم.