این عکس حدود ۷ ماه پیش توسط AstroRene فرستاده شده و ۷ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱ سال پیش توسط AstroRene فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
ای بابا دم وزیر و نوه و نتیجه آش گرم که با دست حالی هم تونستیم فینال آسیا باشیم و با تفاضل گل صدر رو تو روز آخرنیم فصل از دست بدیم. فیفا پرسپولیسی هم که محرومیتمون رو تموم کرد ای بابا.
این عکس حدود ۲ سال پیش توسط AstroRene فرستاده شده و ۳ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۵ سال پیش توسط AstroRene فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۵ سال پیش توسط AstroRene فرستاده شده و ۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۵ سال پیش توسط AstroRene فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۵ سال پیش توسط AstroRene فرستاده شده و ۳ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۵ سال پیش توسط AstroRene فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۶ سال پیش توسط AstroRene فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۶ سال پیش توسط AstroRene فرستاده شده و ۹ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۶ سال پیش توسط AstroRene فرستاده شده و ۴ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
اینهم صحنه ای که همه میگن افساید نبود ... الهلال با همه هارت و پورتش از پس خسته ترین و ضعیف ترین پرسپولیس تاریخ برنیومد. حالا همه تیریپ انصاف بردارین
این عکس حدود ۶ سال پیش توسط AstroRene فرستاده شده و ۷ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۶ سال پیش توسط AstroRene فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
دیماریا،لوک شاو،رادامل فالکائو،بلیند،مارکوس روخو،آندره هررا
این عکس حدود ۷ سال پیش توسط AstroRene فرستاده شده و ۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۷ سال پیش توسط AstroRene فرستاده شده و ۵ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟