هی میگن گوگل گوگل، بابا گوگل هم که پرسپولیسیه اخه!! جمع افتخارات تاریخ پرسپولیس ۳۵، و جمع افتخارات استقلال ۳۴. یا تو اینم تقلب شده؟
ای بابا دم وزیر و نوه و نتیجه آش گرم که با دست حالی هم تونستیم فینال آسیا باشیم و با تفاضل گل صدر رو تو روز آخرنیم فصل از دست بدیم. فیفا پرسپولیسی هم که محرومیتمون رو تموم کرد ای بابا.
اینهم صحنه ای که همه میگن افساید نبود ... الهلال با همه هارت و پورتش از پس خسته ترین و ضعیف ترین پرسپولیس تاریخ برنیومد. حالا همه تیریپ انصاف بردارین
دیماریا،لوک شاو،رادامل فالکائو،بلیند،مارکوس روخو،آندره هررا