صفحه شخصی: KungFuToa


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۷ تیر ۱۳۹۷ (حدود ۶ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۲ (ببینید)
ویدیوها: ۱ (ببینید)
نظرات: ۱۹۰ (میانگین موافقان: ۱۴ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۰۰ ۴ ۷۷