دو بازی به فاصله دو روز در یک زمان و دو کیفیت تصویربرداری
وقتی‌ که باندی در شبکه سه هست که آنقدر دشمنی و کینه به استقلال دارند که حتی اگر شده با تصویر برداری ضعیف و بی‌ کیفیت نهایت تلاش را میکنند برای تضعیف و غیر جذاب نشان دادن استقلال. مگر امکان داره این همه عادی و اتفاقی باشد.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۹ )