صفحه شخصی: timeout


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۱۱ خرداد ۱۳۹۳ (حدود ۹ سال پیش)
لینک‌ها: ۳ (ببینید)
عکس‌ها: ۶۷ (ببینید)
ویدیوها: ۸ (ببینید)
نظرات: ۱۰۱۷ (میانگین موافقان: ۱۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۳۸۷۷ ۷۳ ۱۴۹۶