لینک‌های ارسالی توسط کاربران فوتبالی‌ترین فرستاده می‌شوند و محتوای آنها الزاماً بیانگر دیدگاه مدیریت فوتبالی‌ترین نمی‌باشد. چنانچه لینکی را در تضاد با قوانین سایت می‌دانید، لطفاً به ما اطلاع دهید.
من به اینها نمیبازم!!!
درست یا غلط قهرمانی پاک در لیگ ایران یک فرمول بسیار ساده داره. نباز و امتیاز جمع کن! نظر تحلیلی زیر خالی از لطف نیست خوندنش.
مجیدی: در یک بازی٤٠ گل بخوری اما ٤ بازی پشت هم نبازی!