دو دوست و شخصیت همیشه بیادماندنی در تاریخ فوتبال ایران
این سنت در همه جای دنیا مرصومه و افراد محبوب جامعه چه از ورزشکار گرفته تا هنرمند و هنرپیشه مورد تیر رأس یه عده سودجو قرار میگرن تا از محبوبیتشان سوء استفاده در محبوب شدن خودشون کنن. کاری که انترینژاد کرد. منم چنتا عکس از کارلوس کیروش با روحانی دیدم ولی دلیل پاچه خوری کارلؤس نمیشه.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۶ )