‫اگر نیکم اگر بد تو برو خود را باش
‫شمایی که عکس علی پروین با نتیجه خمینی را گذاشتی ،ببین نوهء خمینی با کی عکس داره.
‫اگر واقعا دنبال قاتل بروسلی هستی این عکسارو ببین تا بفهمی چه خبره ،اما اگرمشکلت رنگه ....
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲۶ )