صفحه شخصی: doosttarin


تیم محبوب در لیگ برتر: شهرخودرو

مشارکت:

شروع: ۱۳ مهر ۱۳۹۷ (حدود ۶ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۱۵ (ببینید)
ویدیوها: ۳ (ببینید)
نظرات: ۲۲۰ (میانگین موافقان: ۱۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۷۹۳ ۱۹ ۵۳۶