صفحه شخصی: doosttarin


تیم محبوب در لیگ برتر: شهرخودرو

مشارکت:

شروع: ۱۳ مهر ۱۳۹۷ (حدود ۳ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۱۴ (ببینید)
ویدیوها: ۳ (ببینید)
نظرات: ۲۰۶ (میانگین موافقان: ۱۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۷۳۳ ۱۸ ۴۹۸