آیا این صحنه پنالتی بود؟
تصاویر تلویزیونی که نشان داد ایمان صادقی هیچ خطای هندی مرتکب نشد. اما حرکت بعدی و برخورد از روی بی احتیاطی آیا خطا بود ؟
اگر نظرتون اینه که خطا نبود به این سوال جواب بدید: اگر بازیکنی بعد از ضربه به توپ با لگد به شکم یک بازیکن دیگر بزند باز هم خطا نیست؟
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۳ )