صفحه شخصی: vernus


تیم محبوب در لیگ برتر: سپاهان

مشارکت:

شروع: ۲۶ مهر ۱۳۹۱ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۲ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۳۲۱ (میانگین موافقان: ۸ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۸۵ ۰ ۱۳