صفحه شخصی: Ashki85


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۴ بهمن ۱۳۹۳ (حدود ۸ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۱ (ببینید)
ویدیوها: ۲ (ببینید)
نظرات: ۷۱۱ (میانگین موافقان: ۱۴ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۸۸ ۲ ۳۵