مهدی تارتار به زعم نگارنده موفق‌ترین مربی این سالهای لیگ‌برتر است. مربی‌ای که بدون داشتن سابقه‌ی درخشان، بدون داشتن نتایج مستمر و درخشان، بدون داشتن حتا سخنوری و کاریزما، همیشه در یکی از تیم‌های لیگ‌برتری مشغول...