‌عقاب آسیا مثل دوران جوانی هنوز هم با طراوت و ورزیده است ...
انگار نه انگار احمد رضا عابدزاده حدود ۵۰ سالش است ! امیدواریم همیشه سلامت و موفق باشد
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲۶ )