خسروجردی؛ لباس مقدس پرسپولیس برایت گشاد بود

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
Euro Football Fantasy Leaderboard
امیر خسروجردی در سوت پلاس از اظهارات علی بیرانوند و طلبكاری وی از پرسپولیس به شدت انتقاد كرد.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴ )