سلام به فرمانده از طرف سربازان حکومتی

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
برای همینه که ووریا و یزدانی بیرون مینشینن و کلاغان لجن نما با بالا زدن پیراهن و یا سرود برای فرماندشون در صحنه همیشه حاضرن حتی با وجود بدترین کثافت کاریها، عضو تیم حکومتی باش یا به اون متصل باش بقیه مسائل حل میشه
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳۴ )