صفحه شخصی: Abadanberezil20


تیم محبوب در لیگ برتر: صنعت‌نفت

مشارکت:

شروع: ۳ آبان ۱۳۹۷ (حدود ۶ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۵۶۵ (میانگین موافقان: ۱۲ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰