برنامه بازی‌های تیم «فولاد» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول پنجشنبه، ۹ مرداد ۱۳۹۳ تراکتور
(۲)
فولاد
(۱)
31 July 2014
هفته دوم پنجشنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۳ فولاد
(۲)
پرسپولیس
(۰)
7 August 2014
هفته سوم پنجشنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۳ راه‌آهن
(۰)
فولاد
(۱)
14 August 2014
هفته چهارم سه‌شنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ فولاد
(۱)
استقلال‌خوزستان
(۰)
19 August 2014
هفته پنجم یکشنبه، ۲ شهریور ۱۳۹۳ سپاهان
(۱)
فولاد
(۱)
24 August 2014
هفته ششم جمعه، ۷ شهریور ۱۳۹۳ فولاد
(۰)
سایپا
(۰)
29 August 2014
هفته هفتم جمعه، ۱۴ شهریور ۱۳۹۳ پیکان
(۱)
فولاد
(۰)
5 September 2014
هفته هشتم پنجشنبه، ۲۰ شهریور ۱۳۹۳ فولاد
(۱)
ماشین‌سازی
(۰)
11 September 2014
هفته نهم جمعه، ۲۸ شهریور ۱۳۹۳ استقلال
(۰)
فولاد
(۱)
19 September 2014
هفته دهم جمعه، ۴ مهر ۱۳۹۳ فولاد
(۲)
نفت‌تهران
(۲)
26 September 2014
هفته یازدهم جمعه، ۱۱ مهر ۱۳۹۳ نفت‌مسجدسلیمان
(۲)
فولاد
(۱)
3 October 2014
هفته دوازدهم چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۳ ذوب‌آهن
(۰)
فولاد
(۱)
22 October 2014
هفته سیزدهم پنجشنبه، ۸ آبان ۱۳۹۳ فولاد
(۱)
ملوان
(۰)
30 October 2014
هفته چهاردهم جمعه، ۱۶ آبان ۱۳۹۳ شهرخودرو
(۰)
فولاد
(۰)
7 November 2014
هفته پانزدهم شنبه، ۱ آذر ۱۳۹۳ فولاد
(۰)
صبای‌قم
(۱)
22 November 2014
هفته شانزدهم سه‌شنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۳ فولاد
(۳)
تراکتور
(۲)
2 December 2014
هفته هفدهم پنجشنبه، ۲۰ آذر ۱۳۹۳ پرسپولیس
(۱)
فولاد
(۲)
11 December 2014
هفته هجدهم جمعه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۳ فولاد
(۲)
راه‌آهن
(۰)
30 January 2015
هفته نوزدهم جمعه، ۱۷ بهمن ۱۳۹۳ استقلال‌خوزستان
(۰)
فولاد
(۳)
6 February 2015
هفته بیستم جمعه، ۲۴ بهمن ۱۳۹۳ فولاد
(۰)
سپاهان
(۱)
13 February 2015
هفته بیست و یکم پنجشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ سایپا
(۳)
فولاد
(۱)
19 February 2015
هفته بیست و دوم یکشنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ فولاد
(۰)
پیکان
(۰)
8 March 2015
هفته بیست و سوم پنجشنبه، ۲۱ اسفند ۱۳۹۳ ماشین‌سازی
(۳)
فولاد
(۱)
12 March 2015
هفته بیست و چهارم جمعه، ۱۴ فروردین ۱۳۹۴ فولاد
(۲)
استقلال
(۱)
3 April 2015
هفته بیست و پنجم یکشنبه، ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ نفت‌تهران
(۰)
فولاد
(۱)
12 April 2015
هفته بیست و ششم پنجشنبه، ۲۷ فروردین ۱۳۹۴ فولاد
(۳)
نفت‌مسجدسلیمان
(۲)
16 April 2015
هفته بیست و هفتم یکشنبه، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ فولاد
(۰)
ذوب‌آهن
(۲)
26 April 2015
هفته بیست و هشتم جمعه، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ ملوان
(۰)
فولاد
(۰)
1 May 2015
هفته بیست و نهم یکشنبه، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ فولاد
(۰)
شهرخودرو
(۰)
10 May 2015
هفته سی‌ام جمعه، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ صبای‌قم
(۰)
فولاد
(۲)
15 May 2015