برنامه بازی‌های تیم «نفت‌تهران» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول جمعه، ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ پرسپولیس
(۱)
نفت‌تهران
(۱)
1 August 2014
هفته دوم پنجشنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۳ نفت‌تهران
(۱)
راه‌آهن
(۲)
7 August 2014
هفته سوم جمعه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۳ استقلال‌خوزستان
(۱)
نفت‌تهران
(۲)
15 August 2014
هفته چهارم سه‌شنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ نفت‌تهران
(۳)
سپاهان
(۰)
19 August 2014
هفته پنجم یکشنبه، ۲ شهریور ۱۳۹۳ سایپا
(۲)
نفت‌تهران
(۱)
24 August 2014
هفته ششم جمعه، ۷ شهریور ۱۳۹۳ نفت‌تهران
(۰)
پیکان
(۰)
29 August 2014
هفته هفتم پنجشنبه، ۱۳ شهریور ۱۳۹۳ ماشین‌سازی
(۱)
نفت‌تهران
(۱)
4 September 2014
هفته هشتم پنجشنبه، ۲۰ شهریور ۱۳۹۳ نفت‌تهران
(۲)
استقلال
(۰)
11 September 2014
هفته نهم جمعه، ۲۸ شهریور ۱۳۹۳ نفت‌مسجدسلیمان
(۰)
نفت‌تهران
(۲)
19 September 2014
هفته دهم جمعه، ۴ مهر ۱۳۹۳ فولاد
(۲)
نفت‌تهران
(۲)
26 September 2014
هفته یازدهم پنجشنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۳ نفت‌تهران
(۰)
ذوب‌آهن
(۰)
2 October 2014
هفته دوازدهم چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۳ ملوان
(۱)
نفت‌تهران
(۱)
22 October 2014
هفته سیزدهم جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۳ نفت‌تهران
(۱)
شهرخودرو
(۰)
31 October 2014
هفته چهاردهم جمعه، ۱۶ آبان ۱۳۹۳ صبای‌قم
(۱)
نفت‌تهران
(۲)
7 November 2014
هفته پانزدهم جمعه، ۳۰ آبان ۱۳۹۳ نفت‌تهران
(۲)
تراکتور
(۱)
21 November 2014
هفته شانزدهم دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۳ نفت‌تهران
(۲)
پرسپولیس
(۱)
1 December 2014
هفته هفدهم پنجشنبه، ۲۰ آذر ۱۳۹۳ راه‌آهن
(۰)
نفت‌تهران
(۱)
11 December 2014
هفته هجدهم جمعه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۳ نفت‌تهران
(۱)
استقلال‌خوزستان
(۱)
30 January 2015
هفته نوزدهم چهارشنبه، ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ سپاهان
(۱)
نفت‌تهران
(۱)
4 February 2015
هفته بیستم یکشنبه، ۱۹ بهمن ۱۳۹۳ نفت‌تهران
(۳)
سایپا
(۱)
8 February 2015
هفته بیست و یکم پنجشنبه، ۲۳ بهمن ۱۳۹۳ پیکان
(۱)
نفت‌تهران
(۱)
12 February 2015
هفته بیست و دوم یکشنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ نفت‌تهران
(۲)
ماشین‌سازی
(۱)
8 March 2015
هفته بیست و سوم پنجشنبه، ۲۱ اسفند ۱۳۹۳ استقلال
(۰)
نفت‌تهران
(۱)
12 March 2015
هفته بیست و چهارم جمعه، ۱۴ فروردین ۱۳۹۴ نفت‌تهران
(۱)
نفت‌مسجدسلیمان
(۰)
3 April 2015
هفته بیست و پنجم یکشنبه، ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ نفت‌تهران
(۰)
فولاد
(۱)
12 April 2015
هفته بیست و ششم پنجشنبه، ۲۷ فروردین ۱۳۹۴ ذوب‌آهن
(۵)
نفت‌تهران
(۳)
16 April 2015
هفته بیست و هفتم یکشنبه، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ نفت‌تهران
(۲)
ملوان
(۰)
26 April 2015
هفته بیست و هشتم جمعه، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ شهرخودرو
(۱)
نفت‌تهران
(۲)
1 May 2015
هفته بیست و نهم یکشنبه، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ نفت‌تهران
(۱)
صبای‌قم
(۰)
10 May 2015
هفته سی‌ام جمعه، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ تراکتور
(۳)
نفت‌تهران
(۳)
15 May 2015