برنامه بازی‌های تیم «ماشین‌سازی» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول جمعه، ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ استقلال‌خوزستان
(۱)
ماشین‌سازی
(۱)
1 August 2014
هفته دوم پنجشنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۳ ماشین‌سازی
(۰)
سپاهان
(۲)
7 August 2014
هفته سوم پنجشنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۳ سایپا
(۰)
ماشین‌سازی
(۰)
14 August 2014
هفته چهارم سه‌شنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ ماشین‌سازی
(۱)
پیکان
(۰)
19 August 2014
هفته پنجم یکشنبه، ۲ شهریور ۱۳۹۳ نفت‌مسجدسلیمان
(۱)
ماشین‌سازی
(۱)
24 August 2014
هفته ششم جمعه، ۷ شهریور ۱۳۹۳ استقلال
(۳)
ماشین‌سازی
(۰)
29 August 2014
هفته هفتم پنجشنبه، ۱۳ شهریور ۱۳۹۳ ماشین‌سازی
(۱)
نفت‌تهران
(۱)
4 September 2014
هفته هشتم پنجشنبه، ۲۰ شهریور ۱۳۹۳ فولاد
(۱)
ماشین‌سازی
(۰)
11 September 2014
هفته نهم جمعه، ۲۸ شهریور ۱۳۹۳ ماشین‌سازی
(۳)
ذوب‌آهن
(۲)
19 September 2014
هفته دهم پنجشنبه، ۳ مهر ۱۳۹۳ ملوان
(۱)
ماشین‌سازی
(۱)
25 September 2014
هفته یازدهم پنجشنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۳ ماشین‌سازی
(۰)
شهرخودرو
(۱)
2 October 2014
هفته دوازدهم سه‌شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۳ صبای‌قم
(۱)
ماشین‌سازی
(۰)
21 October 2014
هفته سیزدهم جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۳ ماشین‌سازی
(۱)
تراکتور
(۳)
31 October 2014
هفته چهاردهم پنجشنبه، ۱۵ آبان ۱۳۹۳ پرسپولیس
(۲)
ماشین‌سازی
(۲)
6 November 2014
هفته پانزدهم یکشنبه، ۲ آذر ۱۳۹۳ ماشین‌سازی
(۲)
راه‌آهن
(۰)
23 November 2014
هفته شانزدهم پنجشنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۳ ماشین‌سازی
(۲)
استقلال‌خوزستان
(۲)
4 December 2014
هفته هفدهم چهارشنبه، ۱۹ آذر ۱۳۹۳ سپاهان
(۴)
ماشین‌سازی
(۱)
10 December 2014
هفته هجدهم پنجشنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۳ ماشین‌سازی
(۲)
سایپا
(۳)
29 January 2015
هفته نوزدهم چهارشنبه، ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ پیکان
(۱)
ماشین‌سازی
(۱)
4 February 2015
هفته بیستم جمعه، ۲۴ بهمن ۱۳۹۳ ماشین‌سازی
(۰)
نفت‌مسجدسلیمان
(۰)
13 February 2015
هفته بیست و یکم جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۳ ماشین‌سازی
(۰)
استقلال
(۰)
20 February 2015
هفته بیست و دوم یکشنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ نفت‌تهران
(۲)
ماشین‌سازی
(۱)
8 March 2015
هفته بیست و سوم پنجشنبه، ۲۱ اسفند ۱۳۹۳ ماشین‌سازی
(۳)
فولاد
(۱)
12 March 2015
هفته بیست و چهارم شنبه، ۱۵ فروردین ۱۳۹۴ ذوب‌آهن
(۰)
ماشین‌سازی
(۰)
4 April 2015
هفته بیست و پنجم شنبه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۴ ماشین‌سازی
(۳)
ملوان
(۲)
11 April 2015
هفته بیست و ششم جمعه، ۲۸ فروردین ۱۳۹۴ شهرخودرو
(۲)
ماشین‌سازی
(۱)
17 April 2015
هفته بیست و هفتم جمعه، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ ماشین‌سازی
(۰)
صبای‌قم
(۰)
24 April 2015
هفته بیست و هشتم جمعه، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ تراکتور
(۱)
ماشین‌سازی
(۱)
1 May 2015
هفته بیست و نهم یکشنبه، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ ماشین‌سازی
(۲)
پرسپولیس
(۱)
10 May 2015
هفته سی‌ام جمعه، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ راه‌آهن
(۱)
ماشین‌سازی
(۰)
15 May 2015