برنامه بازی‌های تیم «استقلال‌خوزستان» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول جمعه، ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ استقلال‌خوزستان
(۱)
ماشین‌سازی
(۱)
1 August 2014
هفته دوم جمعه، ۱۷ مرداد ۱۳۹۳ استقلال
(۱)
استقلال‌خوزستان
(۰)
8 August 2014
هفته سوم جمعه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۳ استقلال‌خوزستان
(۱)
نفت‌تهران
(۲)
15 August 2014
هفته چهارم سه‌شنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ فولاد
(۱)
استقلال‌خوزستان
(۰)
19 August 2014
هفته پنجم یکشنبه، ۲ شهریور ۱۳۹۳ استقلال‌خوزستان
(۱)
ذوب‌آهن
(۱)
24 August 2014
هفته ششم شنبه، ۸ شهریور ۱۳۹۳ ملوان
(۱)
استقلال‌خوزستان
(۱)
30 August 2014
هفته هفتم پنجشنبه، ۱۳ شهریور ۱۳۹۳ استقلال‌خوزستان
(۱)
شهرخودرو
(۱)
4 September 2014
هفته هشتم جمعه، ۲۱ شهریور ۱۳۹۳ صبای‌قم
(۱)
استقلال‌خوزستان
(۲)
12 September 2014
هفته نهم پنجشنبه، ۲۷ شهریور ۱۳۹۳ استقلال‌خوزستان
(۲)
تراکتور
(۲)
18 September 2014
هفته دهم پنجشنبه، ۳ مهر ۱۳۹۳ پرسپولیس
(۲)
استقلال‌خوزستان
(۱)
25 September 2014
هفته یازدهم پنجشنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۳ استقلال‌خوزستان
(۱)
راه‌آهن
(۰)
2 October 2014
هفته دوازدهم سه‌شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۳ استقلال‌خوزستان
(۰)
نفت‌مسجدسلیمان
(۰)
21 October 2014
هفته سیزدهم جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۳ سپاهان
(۳)
استقلال‌خوزستان
(۲)
31 October 2014
هفته چهاردهم جمعه، ۱۶ آبان ۱۳۹۳ استقلال‌خوزستان
(۲)
سایپا
(۰)
7 November 2014
هفته پانزدهم جمعه، ۳۰ آبان ۱۳۹۳ پیکان
(۱)
استقلال‌خوزستان
(۱)
21 November 2014
هفته شانزدهم پنجشنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۳ ماشین‌سازی
(۲)
استقلال‌خوزستان
(۲)
4 December 2014
هفته هفدهم پنجشنبه، ۲۰ آذر ۱۳۹۳ استقلال‌خوزستان
(۴)
استقلال
(۴)
11 December 2014
هفته هجدهم جمعه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۳ نفت‌تهران
(۱)
استقلال‌خوزستان
(۱)
30 January 2015
هفته نوزدهم جمعه، ۱۷ بهمن ۱۳۹۳ استقلال‌خوزستان
(۰)
فولاد
(۳)
6 February 2015
هفته بیستم شنبه، ۲۵ بهمن ۱۳۹۳ ذوب‌آهن
(۲)
استقلال‌خوزستان
(۱)
14 February 2015
هفته بیست و یکم جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۳ استقلال‌خوزستان
(۱)
ملوان
(۳)
20 February 2015
هفته بیست و دوم جمعه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۳ شهرخودرو
(۱)
استقلال‌خوزستان
(۱)
6 March 2015
هفته بیست و سوم جمعه، ۲۲ اسفند ۱۳۹۳ استقلال‌خوزستان
(۲)
صبای‌قم
(۰)
13 March 2015
هفته بیست و چهارم جمعه، ۱۴ فروردین ۱۳۹۴ تراکتور
(۳)
استقلال‌خوزستان
(۰)
3 April 2015
هفته بیست و پنجم یکشنبه، ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ استقلال‌خوزستان
(۱)
پرسپولیس
(۱)
12 April 2015
هفته بیست و ششم جمعه، ۲۸ فروردین ۱۳۹۴ راه‌آهن
(۲)
استقلال‌خوزستان
(۲)
17 April 2015
هفته بیست و هفتم جمعه، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ نفت‌مسجدسلیمان
(۰)
استقلال‌خوزستان
(۰)
24 April 2015
هفته بیست و هشتم جمعه، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ استقلال‌خوزستان
(۱)
سپاهان
(۳)
1 May 2015
هفته بیست و نهم یکشنبه، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ سایپا
(۳)
استقلال‌خوزستان
(۲)
10 May 2015
هفته سی‌ام جمعه، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ استقلال‌خوزستان
(۱)
پیکان
(۱)
15 May 2015