برنامه بازی‌های تیم «صبای‌قم» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول پنجشنبه، ۹ مرداد ۱۳۹۳ صبای‌قم
(۲)
ذوب‌آهن
(۱)
31 July 2014
هفته دوم جمعه، ۱۷ مرداد ۱۳۹۳ ملوان
(۰)
صبای‌قم
(۰)
8 August 2014
هفته سوم پنجشنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۳ شهرخودرو
(۱)
صبای‌قم
(۱)
14 August 2014
هفته چهارم سه‌شنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ صبای‌قم
(۲)
نفت‌مسجدسلیمان
(۰)
19 August 2014
هفته پنجم یکشنبه، ۲ شهریور ۱۳۹۳ تراکتور
(۴)
صبای‌قم
(۲)
24 August 2014
هفته ششم شنبه، ۸ شهریور ۱۳۹۳ صبای‌قم
(۰)
پرسپولیس
(۲)
30 August 2014
هفته هفتم جمعه، ۱۴ شهریور ۱۳۹۳ راه‌آهن
(۲)
صبای‌قم
(۲)
5 September 2014
هفته هشتم جمعه، ۲۱ شهریور ۱۳۹۳ صبای‌قم
(۱)
استقلال‌خوزستان
(۲)
12 September 2014
هفته نهم پنجشنبه، ۲۷ شهریور ۱۳۹۳ سپاهان
(۱)
صبای‌قم
(۱)
18 September 2014
هفته دهم پنجشنبه، ۳ مهر ۱۳۹۳ صبای‌قم
(۱)
سایپا
(۰)
25 September 2014
هفته یازدهم جمعه، ۱۱ مهر ۱۳۹۳ پیکان
(۰)
صبای‌قم
(۱)
3 October 2014
هفته دوازدهم سه‌شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۳ صبای‌قم
(۱)
ماشین‌سازی
(۰)
21 October 2014
هفته سیزدهم جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۳ استقلال
(۱)
صبای‌قم
(۱)
31 October 2014
هفته چهاردهم جمعه، ۱۶ آبان ۱۳۹۳ صبای‌قم
(۱)
نفت‌تهران
(۲)
7 November 2014
هفته پانزدهم شنبه، ۱ آذر ۱۳۹۳ فولاد
(۰)
صبای‌قم
(۱)
22 November 2014
هفته شانزدهم دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۳ ذوب‌آهن
(۳)
صبای‌قم
(۱)
1 December 2014
هفته هفدهم چهارشنبه، ۱۹ آذر ۱۳۹۳ صبای‌قم
(۱)
ملوان
(۱)
10 December 2014
هفته هجدهم پنجشنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۳ صبای‌قم
(۰)
شهرخودرو
(۰)
29 January 2015
هفته نوزدهم پنجشنبه، ۱۶ بهمن ۱۳۹۳ نفت‌مسجدسلیمان
(۱)
صبای‌قم
(۰)
5 February 2015
هفته بیستم جمعه، ۲۴ بهمن ۱۳۹۳ صبای‌قم
(۲)
تراکتور
(۳)
13 February 2015
هفته بیست و یکم پنجشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ پرسپولیس
(۰)
صبای‌قم
(۰)
19 February 2015
هفته بیست و دوم جمعه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۳ صبای‌قم
(۱)
راه‌آهن
(۰)
6 March 2015
هفته بیست و سوم جمعه، ۲۲ اسفند ۱۳۹۳ استقلال‌خوزستان
(۲)
صبای‌قم
(۰)
13 March 2015
هفته بیست و چهارم شنبه، ۱۵ فروردین ۱۳۹۴ صبای‌قم
(۲)
سپاهان
(۰)
4 April 2015
هفته بیست و پنجم شنبه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۴ سایپا
(۳)
صبای‌قم
(۰)
11 April 2015
هفته بیست و ششم جمعه، ۲۸ فروردین ۱۳۹۴ صبای‌قم
(۰)
پیکان
(۰)
17 April 2015
هفته بیست و هفتم جمعه، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ ماشین‌سازی
(۰)
صبای‌قم
(۰)
24 April 2015
هفته بیست و هشتم جمعه، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ صبای‌قم
(۱)
استقلال
(۲)
1 May 2015
هفته بیست و نهم یکشنبه، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ نفت‌تهران
(۱)
صبای‌قم
(۰)
10 May 2015
هفته سی‌ام جمعه، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ صبای‌قم
(۰)
فولاد
(۲)
15 May 2015