برنامه بازی‌های تیم «نفت‌مسجدسلیمان» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول جمعه، ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ سایپا
(۰)
نفت‌مسجدسلیمان
(۰)
1 August 2014
هفته دوم جمعه، ۱۷ مرداد ۱۳۹۳ نفت‌مسجدسلیمان
(۰)
شهرخودرو
(۳)
8 August 2014
هفته سوم پنجشنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۳ پیکان
(۰)
نفت‌مسجدسلیمان
(۰)
14 August 2014
هفته چهارم سه‌شنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ صبای‌قم
(۲)
نفت‌مسجدسلیمان
(۰)
19 August 2014
هفته پنجم یکشنبه، ۲ شهریور ۱۳۹۳ نفت‌مسجدسلیمان
(۱)
ماشین‌سازی
(۱)
24 August 2014
هفته ششم جمعه، ۷ شهریور ۱۳۹۳ تراکتور
(۳)
نفت‌مسجدسلیمان
(۰)
29 August 2014
هفته هفتم پنجشنبه، ۱۳ شهریور ۱۳۹۳ نفت‌مسجدسلیمان
(۰)
استقلال
(۲)
4 September 2014
هفته هشتم جمعه، ۲۱ شهریور ۱۳۹۳ پرسپولیس
(۱)
نفت‌مسجدسلیمان
(۱)
12 September 2014
هفته نهم جمعه، ۲۸ شهریور ۱۳۹۳ نفت‌مسجدسلیمان
(۰)
نفت‌تهران
(۲)
19 September 2014
هفته دهم پنجشنبه، ۳ مهر ۱۳۹۳ راه‌آهن
(۲)
نفت‌مسجدسلیمان
(۲)
25 September 2014
هفته یازدهم جمعه، ۱۱ مهر ۱۳۹۳ نفت‌مسجدسلیمان
(۲)
فولاد
(۱)
3 October 2014
هفته دوازدهم سه‌شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۳ استقلال‌خوزستان
(۰)
نفت‌مسجدسلیمان
(۰)
21 October 2014
هفته سیزدهم جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۳ نفت‌مسجدسلیمان
(۱)
ذوب‌آهن
(۱)
31 October 2014
هفته چهاردهم پنجشنبه، ۱۵ آبان ۱۳۹۳ سپاهان
(۱)
نفت‌مسجدسلیمان
(۰)
6 November 2014
هفته پانزدهم پنجشنبه، ۲۹ آبان ۱۳۹۳ نفت‌مسجدسلیمان
(۳)
ملوان
(۲)
20 November 2014
هفته شانزدهم پنجشنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۳ نفت‌مسجدسلیمان
(۰)
سایپا
(۱)
4 December 2014
هفته هفدهم پنجشنبه، ۲۰ آذر ۱۳۹۳ شهرخودرو
(۱)
نفت‌مسجدسلیمان
(۱)
11 December 2014
هفته هجدهم پنجشنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۳ نفت‌مسجدسلیمان
(۰)
پیکان
(۰)
29 January 2015
هفته نوزدهم پنجشنبه، ۱۶ بهمن ۱۳۹۳ نفت‌مسجدسلیمان
(۱)
صبای‌قم
(۰)
5 February 2015
هفته بیستم جمعه، ۲۴ بهمن ۱۳۹۳ ماشین‌سازی
(۰)
نفت‌مسجدسلیمان
(۰)
13 February 2015
هفته بیست و یکم پنجشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ نفت‌مسجدسلیمان
(۱)
تراکتور
(۲)
19 February 2015
هفته بیست و دوم جمعه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۳ استقلال
(۱)
نفت‌مسجدسلیمان
(۰)
6 March 2015
هفته بیست و سوم پنجشنبه، ۲۱ اسفند ۱۳۹۳ نفت‌مسجدسلیمان
(۲)
پرسپولیس
(۲)
12 March 2015
هفته بیست و چهارم جمعه، ۱۴ فروردین ۱۳۹۴ نفت‌تهران
(۱)
نفت‌مسجدسلیمان
(۰)
3 April 2015
هفته بیست و پنجم جمعه، ۲۱ فروردین ۱۳۹۴ نفت‌مسجدسلیمان
(۱)
راه‌آهن
(۱)
10 April 2015
هفته بیست و ششم پنجشنبه، ۲۷ فروردین ۱۳۹۴ فولاد
(۳)
نفت‌مسجدسلیمان
(۲)
16 April 2015
هفته بیست و هفتم جمعه، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ نفت‌مسجدسلیمان
(۰)
استقلال‌خوزستان
(۰)
24 April 2015
هفته بیست و هشتم جمعه، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ ذوب‌آهن
(۲)
نفت‌مسجدسلیمان
(۰)
1 May 2015
هفته بیست و نهم یکشنبه، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ نفت‌مسجدسلیمان
(۱)
سپاهان
(۳)
10 May 2015
هفته سی‌ام جمعه، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ملوان
(۱)
نفت‌مسجدسلیمان
(۰)
15 May 2015