برنامه بازی‌های تیم «مس‌کرمان» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول پنجشنبه، ۳ مرداد ۱۳۹۲ راه‌آهن
(۰)
مس‌کرمان
(۰)
25 July 2013
هفته دوم پنجشنبه، ۱۰ مرداد ۱۳۹۲ مس‌کرمان
(۱)
استقلال‌خوزستان
(۱)
1 August 2013
هفته سوم چهارشنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۲ پرسپولیس
(۲)
مس‌کرمان
(۰)
7 August 2013
هفته چهارم یکشنبه، ۲۰ مرداد ۱۳۹۲ مس‌کرمان
(۰)
ذوب‌آهن
(۰)
11 August 2013
هفته پنجم جمعه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۲ تراکتور
(۰)
مس‌کرمان
(۰)
16 August 2013
هفته ششم جمعه، ۱ شهریور ۱۳۹۲ سایپا
(۱)
مس‌کرمان
(۰)
23 August 2013
هفته هفتم جمعه، ۸ شهریور ۱۳۹۲ مس‌کرمان
(۱)
ملوان
(۳)
30 August 2013
هفته هشتم پنجشنبه، ۱۴ شهریور ۱۳۹۲ نفت‌تهران
(۱)
مس‌کرمان
(۰)
5 September 2013
هفته نهم جمعه، ۲۲ شهریور ۱۳۹۲ مس‌کرمان
(۲)
فولاد
(۲)
13 September 2013
هفته دهم سه‌شنبه، ۷ آبان ۱۳۹۲ استقلال
(۱)
مس‌کرمان
(۱)
29 October 2013
هفته یازدهم جمعه، ۵ مهر ۱۳۹۲ مس‌کرمان
(۱)
ماشین‌سازی
(۲)
27 September 2013
هفته دوازدهم جمعه، ۱۲ مهر ۱۳۹۲ سپاهان
(۰)
مس‌کرمان
(۰)
4 October 2013
هفته سیزدهم جمعه، ۲۶ مهر ۱۳۹۲ مس‌کرمان
(۱)
فجرسپاسی
(۲)
18 October 2013
هفته چهاردهم پنجشنبه، ۲ آبان ۱۳۹۲ صبای‌قم
(۲)
مس‌کرمان
(۲)
24 October 2013
هفته پانزدهم یکشنبه، ۱۲ آبان ۱۳۹۲ مس‌کرمان
(۱)
داماش‌گیلان
(۱)
3 November 2013
هفته شانزدهم جمعه، ۸ آذر ۱۳۹۲ مس‌کرمان
(۲)
راه‌آهن
(۱)
29 November 2013
هفته هفدهم جمعه، ۱۵ آذر ۱۳۹۲ استقلال‌خوزستان
(۱)
مس‌کرمان
(۱)
6 December 2013
هفته هجدهم جمعه، ۲۲ آذر ۱۳۹۲ مس‌کرمان
(۰)
پرسپولیس
(۶)
13 December 2013
هفته نوزدهم پنجشنبه، ۲۸ آذر ۱۳۹۲ ذوب‌آهن
(۱)
مس‌کرمان
(۱)
19 December 2013
هفته بیستم سه‌شنبه، ۳ دی ۱۳۹۲ مس‌کرمان
(۱)
تراکتور
(۱)
24 December 2013
هفته بیست و یکم شنبه، ۱۴ دی ۱۳۹۲ مس‌کرمان
(۲)
سایپا
(۲)
4 January 2014
هفته بیست و دوم شنبه، ۲۱ دی ۱۳۹۲ ملوان
(۲)
مس‌کرمان
(۱)
11 January 2014
هفته بیست و سوم یکشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۲ مس‌کرمان
(۰)
نفت‌تهران
(۱)
26 January 2014
هفته بیست و چهارم سه‌شنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۲ فولاد
(۱)
مس‌کرمان
(۰)
21 January 2014
هفته بیست و پنجم جمعه، ۱۱ بهمن ۱۳۹۲ مس‌کرمان
(۱)
استقلال
(۱)
31 January 2014
هفته بیست و ششم یکشنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ ماشین‌سازی
(۰)
مس‌کرمان
(۰)
9 February 2014
هفته بیست و هفتم پنجشنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۲ مس‌کرمان
(۰)
سپاهان
(۰)
20 February 2014
هفته بیست و هشتم پنجشنبه، ۷ فروردین ۱۳۹۳ فجرسپاسی
(۱)
مس‌کرمان
(۱)
27 March 2014
هفته بیست و نهم یکشنبه، ۱۷ فروردین ۱۳۹۳ مس‌کرمان
(۰)
صبای‌قم
(۰)
6 April 2014
هفته سی‌ام جمعه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۳ داماش‌گیلان
(۱)
مس‌کرمان
(۱)
11 April 2014